Varför välja S:t Eriks BVC

  • Samtliga BVC-sjuksköterskor på S:t Eriks BVC har en mångårig erfarenhet och hög kompetens inom både barnhälsovård och barnsjukvård. 
  • Vi är måna om kontinuitet i kontakten och ni kommer att träffa samma BVC-sjuksköterska vid varje besök. 
  • Vi har erfarenhet och specialistkompetens inom prematurvård, det vill säga för tidigt födda barn.  
  • Vi har också specialistkompetens från Karolinska Institutets högskoleutbildning "Amning och föräldra-barninteraktion" och har därmed också möjlighet att ge råd och hjälp vid amningssvårigheter och bröstkomplikationer.  
  • Vår BVC och vårdcentral ligger centralt på Kungsholmen i en kulturmärkt byggnad. Våra charmiga lokaler ger stor trivsel. 
  • Vi är en del av S:t Eriks vårdcentral och erbjuder alla barn på S:t Eriks BVC att också lista sig på S:t Eriks vårdcentral för att få tid till husläkare vid sjukdom.