AKTUELLT 2023-01-01

Uteblivet besök

OBS! Från och med 1/1 2023 kostar det 400 kr att utebli från ett besök på BVC.

Välkomna till oss med ert barn

Nyfödda barn eller nyss hemkommen
med adopterat barn
Ring oss för tidsbokning 08-502 562 85

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Nyfödda

Vi erbjuder hembesök till alla nyfödda och adoptivbarn. Ta kontakt med oss när ni kommit hem så kommer vi överens om en tid.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Om ditt barn blir sjukt

Rådgivning av BVC-sjuksköterska och vid behov läkarbesök på S:t Eriks vårdcentral.