AKTUELLT 2021-03-02

Använd munskydd vid besök på BVC

Godkända munskydd finns att köpa på apotek. Gäller föräldrar/medföljande.

Vi vill påminna om att det nu är extra viktigt att alla barn och föräldrar som kommer till BVC är helt friska. Vi önskar att endast en förälder kommer med barnet till BVC och att syskon inte medföljer. Tillsvidare håller vi inte några föräldragrupper på BVC.

Frågor och svar angående covid-19, se nedan länk.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten
AKTUELLT 2021-01-11

BVC-studie

S:t Eriks barnavårdscentral, på Kungsholmen i Stockholm, har tillsammans med S:t Eriks akademiska vårdcentral (AVC) och Sophiahemmets högskola initierat ett forskningsprojekt för att ta reda på hur föräldrar upplever och hur de önskar få stöd och rådgivning från barnhälsovårds(BHV)-sjuksköterskan avseende både amning/uppfödning och föräldraskap.

Syftet är att hitta ett koncept för hur BHV-sjuksköterskor kan optimera sitt stöd till föräldrar i uppfödningsfrågor och samtidigt stärka föräldraskapet där också partnern inkluderas.

Vill du veta mer eller har frågor om studien kan du kontakta Barbro på 08-519 860 44 eller Janica på 08-519 860 47.

Välkomna till oss med ert barn

Nyfödda barn eller nyss hemkommen
med adopterat barn
Ring oss för tidsbokning 08-502 562 85

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Nyfödda

Vi erbjuder hembesök till alla nyfödda och adoptivbarn. Ta kontakt med oss när ni kommit hem så kommer vi överens om en tid.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Om ditt barn blir sjukt

Rådgivning av BVC-sjuksköterska och vid behov läkarbesök på S:t Eriks vårdcentral.