AKTUELLT 2023-01-01

Uteblivet besök

OBS! Från och med 1/1 2023 kostar det 400 kr att utebli från ett besök på BVC.

AKTUELLT 2022-03-23

BVC-studie

S:t Eriks barnavårdscentral, på Kungsholmen i Stockholm, har tillsammans med S:t Eriks akademiska vårdcentral (AVC) och Sophiahemmets högskola initierat ett forskningsprojekt för att ta reda på hur föräldrar upplever och hur de önskar få stöd och rådgivning från barnhälsovårds(BHV)-sjuksköterskan avseende både amning/uppfödning och föräldraskap.

Syftet är att hitta ett koncept för hur BHV-sjuksköterskor kan optimera sitt stöd till föräldrar i uppfödningsfrågor och samtidigt stärka föräldraskapet där också partnern inkluderas.
2022 startade del 2 i studien där partnern intervjuas.

Vill du veta mer eller har frågor om studien kan du kontakta Barbro på 08-502 562 85.Välkomna till oss med ert barn

Nyfödda barn eller nyss hemkommen
med adopterat barn
Ring oss för tidsbokning 08-502 562 85

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Nyfödda

Vi erbjuder hembesök till alla nyfödda och adoptivbarn. Ta kontakt med oss när ni kommit hem så kommer vi överens om en tid.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Om ditt barn blir sjukt

Rådgivning av BVC-sjuksköterska och vid behov läkarbesök på S:t Eriks vårdcentral.