Nyinflyttad

Vi välkomnar nyinflyttade familjer med barn till vårt BVC. Överföring från tidigare BVC sker inte automatiskt vid flytt, därför får ni gärna kontakta oss på telefon 

08-502 562 85 så bokar vi in ett första besök. 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1177