Amningsstöd

Att komma igång med amningen tar tid och allas upplevelse är unik. Att få kunskap, hjälp och stöd under hela amningsperioden ger de bästa förutsättningarna för att det ska kännas tryggt. Lika viktigt är stödet om barnet helammar, delammar eller får modersmjölksersättning. 

På S:t Eriks BVC har vi en mångårig erfarenhet av amningsstöd och föräldrastöd. Vi har också specialistkompetens från Karolinska Institutets högskoleutbildning "Amning och föräldra-barninteraktion" och har därmed också möjlighet att ge råd och hjälp vid amningssvårigheter och bröstkomplikationer. 

Vårt intresse för detta som är en stor och viktig del av vårt arbete har lett till att vi initierat en forskningsstudie, "BVC-sjuksköterskans roll som stöd och rådgivare i uppfödningsfrågor och stärkande av föräldraskapet". 

Vår strävan är att ge er den trygghet, hjälp och tid ni behöver.