Föräldragrupper

Vi erbjuder alla att delta i våra föräldragrupper, även ni som fött flera barn är välkomna!

Ni som fått ert första barn får en kallelse till föräldragrupp.

Ni som har fler barn än ett är välkomna att anmäla er till föräldragrupp genom att skriva upp er på lista som finns i väntrummet på BVC.


Innehållet i träffarna:

  1. Första tiden.
  2. Infektioner och egenvård.
  3. Introduktion spädbarnsmassage.
  4. Introduktion mat. 
  5. Besök på biblioteket. 
  6. Barnsäkerhet.
  7. Tandhygienist.
  8. Avslutning.