Om S:t Eriks BVC

Välkomna till S:t Eriks BVC på Kungsholmen

S:t Eriks BVC är en del av S:t Eriks Vårdcentral. Vi kan därför erbjuda både barnhälsovård och sjukvård till hela familjen under samma tak.

Vårt mål är att ha barnen i centrum och vara en trygg och nära kontakt med lyhördhet för det stöd just er familj behöver.

Vi är fem specialistsjuksköterskor med mångårig erfarenhet av både barnhälsovård och barnsjukvård. Förutom vidareutbildning i barnhälsovård har vi också specialistkompetens gällande amning och för tidigt födda barn.

Vi är måna om kontinuitet i kontakten och ni kommer att träffa samma BVC-sjuksköterska vid varje besök.

Lista dig hos oss.

Vårdvalsblankett BVC

1177 Vårdguidens e-tjänster

Nyfödda eller nyinflyttade barn

För anmälan om nyfödda eller nyinflyttade barn är du välkommen att ringa till oss

Hitta till oss

S:t Eriks Barnavårdscentral
Fleminggatan 24
Ingång Polhemsgatan 44