Barnhälsovårdsprogrammet

Hälsoundersökningar och Vaccinationer

Regelbundna hälsoundersökningar utförs av BVC-sjuksköterska och specialistläkare enligt Barnhälsovårdens basprogram.


0-14 dagarHembesök av BVC-sjuksköterska
4 veckorUtvecklingsbedömning och läkarundersökning
6-8 veckorUtvecklingsbedömning, vaccination och enskilt föräldrasamtal
3 månaderVaccination 
3-5 månaderEnskilt föräldrasamtal
5 månaderVaccination
6 månaderUtvecklingsbedömning och läkarundersökning
8 månaderUtvecklingsbedömning
10 månaderUtvecklingsbedömning och läkarundersökning 
12 månader
Vaccination
18 månaderUtvecklingsbedömning och vaccination
3 årSpråk- och utvecklingsbedömning, hälsosamtal
4 årUtvecklingsbedömning, syn- och hörselundersökning, hälsosamtal
5 årVaccination och synundersökning, avslutande hälsosamtal inför skolstart


Vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.

Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogram


Ring oss

Tala in ett meddelande så ringer vi upp

1177 Vårdguiden

För kontakt med oss via
1177 Vårdguidens e-tjänster