Så tycker föräldrar

Vi lämnar årligen ut en enkät till föräldrar som besöker S:t Eriks BVC som en del i vårt förbättringsarbete. Nedan redovisas resultatet av enkäten vi delade ut hösten 2020.

Diagram

Kommentarer från föräldrar