Enskilt föräldrasamtal

Föräldrar erbjuds ett enskilt samtal med BVC-sjuksköterskan och får då möjlighet att prata om barnet, hur det är att vara förälder, om familjen och sin hälsa. 


Det enskilda samtalet är i första hand ett föräldrastödjande samtal, men ger också möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa och behov av stöd. Syftet är att erbjuda ett mer jämlikt föräldrastöd och att nå barnets föräldrar under kontakten med BVC.