Barnpsykolog

På BVC kan vi förmedla kontakt med barnpsykolog eller kurator.

Ibland behövs extra stöd för familjer hos barnpsykolog eller kurator.

Det kan gälla stöd till nyblivna föräldrar, oro för ett barns utveckling, relationssvårigheter mellan barn och föräldrar eller andra upplevda svårigheter. Samtalen är kostnadsfria. Prata med din BVC-sjuksköterska.